Monthly Archives: Tháng Hai 2023

Hướng dẫn cách đăng ký tên định danh nhanh nhất 2023

Tìm hiểu cách đăng ký tên định danh

Hiện theo quy định tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác/thư điện tử rác/cuộc gọi rác do Chính phủ ban hành, đa số doanh nghiệp/tổ chức/hộ kinh doanh cá thể khi thực hiện cuộc gọi ra đều phải hiển thị tên định danh. Vậy tên định danh là gì? Làm sao để đăng […]